3 תשובות
כן הן דומות ממש
הן ממש לא דומות.
הן ממש לא דומות גניפר אניסטון יותר יפה ממנה בהרבה