11 תשובות
4500 ועוקבת אחרי 1300
אנונימית
1800 עוקבים ואני עוקבת אחרי 140
6500 ואני עוקבת אחרי 1400
10,000 בערך ואני עוקבת אחרי 1,000.
עריכה: על מה המינוס?
1100 עוקבים ועוקבת אחרי 190
600 עוקבת אחרי 100
1800 ומשהו ועוקבת אחרי 100
1860 עוקבת אחריי 100
עוקב אחרי 369 ועוקבים אחריי 520
42,600 עוקבת אחרי 120.
חמודים אני לא קונה עוקבים , פשוט במילה אחת -
אינסטאפולו . מורידה כל יום 1000+ וזהו .
20 בערך
עוקב אחרי 10 בערך

כי אני לא משתמש באינסטגרם כמעט בכלל