תשובה אחת
לא... התאורייה לפי מה שאני יודע זה שגובהים רק בליילה:)