2 תשובות
אל תמות.
תנחת במקום שאין בו הרבה אנשים אבל שיש בו הרבה ביניינים
אנונימית