4 תשובות
כמובן
כן אני מתחילה גם ממחר
כן ברור, אני גם אתחיל הסופש רק
כן אני גם מתחילה מחר