3 תשובות
איזו מהם
שואל השאלה:
הראשונה.
אנונימית
audacity
אחלה של תוכנה שבעולם