תשובה אחת
הוא יקל על הפנים ויתן להן להתחדש מהר יותר
בזהירות על העיניים והנחיריים