8 תשובות
I'm happy/glad that I met you
I'm glad I met you
I am glad I met you
I am glad i met u
I am glad that i met you
הלוואי שהייתי יכול לשלוח כאן את האימוג'י שמוחא כפיים ^

(לפיקלס)

עריכה: ggla במקום glad עדיף אבל >,:
Heil Hitler
i'm so happy/glad that i've met you
*************
glad יותר מקובל