4 תשובות
כן... הם רוצים לראות שאתה גם יודע באיזה מנהיג ספציפי מדובר.
תלוי
אולי השם שלו בכלל לא היה רלוונטי בשאלה ..
מה שאלו?