9 תשובות
מחשב
אפליקציה
באפליקציה שיפעל כמו במחשב. זה תקוע לי באפליקציה ובמחשב זה עובד אחלה רק פחות נגיש.
מחשב, יותר נוח
אפליקציה קלל
מחשב - יותר נוח
אפ - יותר זמין
אפליקציה