תשובה אחת
אין לך מה להילחץ
אם היו לכם מתכונות קשות ולמדת מהן ואת יודעת את הרוב הנכבד של החומר וקיבלת ציונים טובים ויש לך מגן טוב ילך לך טוב.
אם מביאים לך את הבחינה ועל החצי שעה הראשונה שאת רואה אותה ואת נלחצת קודם כל תירגעי כי רק הלחץ יכול להפיל אותך תזכרי שזה סהכ שאלות וזה כמו מבחן רגיל שהיה עד עכשיו תעברי שוב ושוב על השאלות וככה גם אם בהתחלה חשבת שאת לא יודעת תופתעי לדעת שאת דיודא כן יודעת כי לאט לכט את עוברת על החומר בראש.
זה הטיפ שאני יכול להביא לך מהבגרות שהייתה לי בהיסטוריה יהיה בסדר את תעברי