3 תשובות
לי היה -5 לגביי משהו שבטעות כתבתי עם שגיאות,אבל מה שכתבתי היה נכון .
ErO
היה לי 81 מינוסים
7,בשאלה "אתם חושבים שאתם מוכרים באתר?"למרות שאלו אותה הרבה פעמים