5 תשובות
שואל השאלה:
רוב הקווים של מטרופולין ודן
אנונימי
זה לא נותן לי להכניס את הקישור שיהיה בתור לינק אז תעתיקי.. (:
http://mslworld.egged.co.il/eggedtimetable/WebForms/wfrmMain.aspx?state=3&company=1&language=he&freelang=%u05E2%u05D6%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%20%u05DC%u05D3%u05D9%u05D6%u05D9%u05E0%u05D2%u05D5%u05E3%20%u05E1%u05E0%u05D8%u05E8%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1&width=1024
63