2 תשובות
אף פעם לא הייתי בהופעה בחול אבל אם כבר כי שם ההופעות גדולות יותר ועוצמתיוית הרבה יותר!
לא מדויק,
גם בחו"ל תשמעי מקרים על כאלה שמתו בהופעות
1 המפורסמות של AC/DC