6 תשובות
לעולם לא אכפור בכבוד קדושת החתולים האדירים.
מתה
ווהו וואלה זורמת
מנשקת את הכפות של חתואל הגדול והנורא וזובחת לו קורבנות מדי יום
איבדתי אותך בחתואל הגדול
ברור שאזרום איתם
זורם לי דם חתולי בעורקים. אני במקור שמינית חתול.
כל יום אזבח קורבנות לחתואל הגדול והנורא.
מייחל ליום שזה יקרה.