8 תשובות
לדעתי כל אחד יכול להזמין כל אחד.
גם וגם עם מישהו שאני רוצה שיבוא איתי למה שאני לא יזמין אותו
גם בנים וגם בנות.
FML
כולם
גם וגם
שואל השאלה:
מה יותר מקובל אבל בעיניכם?
לפי דעתי, בנים.
אבל אפשרי גם בנות לי נגיד לא הייתה בעיה אם היה לי פרום להזמין מישהו
שתיהם