7 תשובות
משטרה
זה פלילי.
לדווח
תפנה למישהו למשטרה להורים שלך
לדווח למשטרה.
לדווח למשטרה בדחיפות
משטרה ואל תודיעי לו שאת מדווחת
משטרה באופן מיידי