2 תשובות
תסתכלי באתר שלהם, כתוב שם מתי ההגרלה נגמרת.
תסתכלי באתר שלהם.