2 תשובות
ט"זיזו את הלימודים..?
אנונימית
שואל השאלה:
אבל זה לא קשור אנחנו מסיימים י"ב