3 תשובות
כן אני.
שלי הייתה אתמול
אבל לא הלכתי לאפטר