2 תשובות
היו התקפות אבל אין מלחמה. היה רק יום מרוכז של הפצצות
לא... פשוט היה הפגזות שם אבל אין מלחמה...