4 תשובות
זה אומר שה40% מהציון יהיה 25.2
הכוונה זה שאם היית מקבל 100 זה היה 40
שציון ה-40% שלך הוא 25.2
שמתוך הארבעים אחוז את מקבלת בתעודה 25.2 נקודות ולא 40.
זה 25.2 מהציון שלך