3 תשובות
רומן נראה לי. אבל שירה יותר קשה אז נראה לי שירה
שירה ככל הנראה, בשנה שלי היה רומן