תשובה אחת
תמיד תסתכל לכל המראות גם למראה האחורית ואל תיסע לאט זה מעצבן טסטרים הם רוצים לראות ביטחון בכביש