4 תשובות
כן... מי שהעלה יכול לראות
אם את רואה הבן אדם שהסטורי שלו יכול להיכנס ולראות שראית
שואל השאלה:
כיאלו אם אני רואה את הסטורים שנשמרו כבר שאין אותם ברגיל