3 תשובות
זה נע בין יפה ליפה מאוד
כן פשוט זה תחושות שלך
שואל השאלה:
מדברת על חיצוניות...על מראה פיזי ולא נפשי