8 תשובות
כל מועד א' הוא גם מועד ב' ולהפך.
אין לדעת כעיקרון זו אותה הרמה
בעיקרון זו אותה הרמה
אם את מדברת על מתמטיקה, אז אנחנו באותו מצב חח. בעיקרון לדעתי לפחות, אם הם עושים את מועד א קל אז מועד ב הם יעשו קשה ולהפך .
אנונימית
אם את מדברת על 806 ו807, דיברו על זה שהבגרות של מועד א' הייתה קשה, אז יותר קשה מזה לא יכול להיות לדעתי, הם מנסים לעשות איזון כלשהו. אבל שוב פעם, אי אפשר להסתמך על זה
אי אפשר לדעת זה משתנה
אין לדעת.
זו אותה הרמה