9 תשובות
חמישי.
חמישי - מאי
חמישי שזה מאי
חמישי
מאי שהוא החמישי
חמישי