תשובה אחת
שיבוץ נקבע חודש לפני כלומר

יולי - שיבוץ סופי נקבע ביוני
אוגוסט - שיבוץ סופי נקבע ביולי

וכל הלאה