3 תשובות
הנה כמה אתרים:

יש גם את fxp
fxp. סוג של לפחות
ask people זה לשאלות יותר רציניות... אתה יכול להיכנס לאתר fxp.