3 תשובות
להגיש תלונה במשטרה?
אנונימית
אין לך כל אחד מקבל משהו אחר וכבר עבר מספיק זמן.
ואומרים שלוש שנים לא שלושה
לא חושבת שיש מה להתלונן עכשיו, זה היה, עבר ונגמר ואת כבר לא בת 12.