8 תשובות
אני מניח שכן.
כן. מכיר כמה כאלה
כן אני לפעמים
כן
סיפור חיי.