2 תשובות
בסוף שאביב ראה את התמונה שלה במחשב ובכה יואו
אנונימית
לגמרי!