7 תשובות
משאירה את השם שלי. למה לי להתבייש בו?
השם שלי אוניברסלי לא איכפת לי ממש
נשארת עם השם שלי
אני צריכה לשנות רק אות אחת בשם שלי בשביל שיהיה אמריקאי, אז נראה לי משנה
נשארת עם הישראלי שלי.
אני מוסיף שם
משנה לשם אמריקאי שדומה למרות שהשם שלי בינלאומי