2 תשובות
בהגדרות
ErO
להוריד את השיר לטלפון.. זה עולה בערך שלושה שקלים, ואז גם אפשר להשתמש בו כשעון מעורר.