תשובה אחת
הכל תלוי במקצועות ובמבחנים שהאדם ניגש אליו, בדיוק כמו בחינוך הרגיל.
אם התלמיד לא הלך לשיעורים במקצוע חובה שהכרחי לקבלת בגרות מלאה, לא תהיה לו בגרות מלאה, גם אם כאילו הוא נחשב "חינוך מיוחד".
באותו הנושא: