תשובה אחת
לוקח יותר משעה לעכל מזון מוצק. זה כנראה מארוחה אחרת, אולי מאתמול.
באותו הנושא: