3 תשובות
מתחברת אליהן
מספיק לשאול שאלות על זה כבר תתחבר לאחת ותבקש שתוסיף אותך
להשתלב בשיחה שלהן.
אנונימית