4 תשובות
המידע הוא שהמלך חוטא, וחוזר בתשובה.
אני לא בטוחה אבל אני חושבת שהוא נלקח בשבי אשור
שני העונים הקודמים צודקים: המידע שלא מופיע במלכים הוא שמנשה נאסר ונלקח לבבל, ושם שב לדרך הישר (דהי"ב ל"ג 13-10).
תשובה קצת יותר מפורטת: למחבר המקראי לא נוח להאמין שמלך רק נלקח בשבי ושם מסתיים העניין. לכן בדברי הימים ל"ג ניתן לראות סיבה דתית כמו במלכים בעקבותיה המלך נלקח בשבי לאשור. אך כאן הוא מוסיף שמנשה הבין והפנים שהוא חטא והוא חוזר להאמין בדרכי ה' וחוזר בתשובה. בעקבות כך נאמר שה' מקבל את סליחתו ומחזיר אותו לירושלים.