5 תשובות
ה'
אנלייקים? חח אתם רומזים שיש מישהו יותר חכם מ-ה'?
שלמה
שלמה המלך.
שלמה המלך, החכם באדם.
אבל כמובן שהקב"ה- מעל הכל.
קהלת, בין היתר כי עד היום הוא משטה באנשים לחשוב שהוא אכן היה שלמה.