4 תשובות
נפח
שואל השאלה:
מל זה נפח?
אנונימית
נפח, מ"ל זה נפח
מיליליטר, ליטאי נפח
קילוגרם, מיליגרם, טון- מסה
ניוטון- משקל
סנטימטר, מילימטר, קילומטר- אורך