2 תשובות
באינסטגרם בחשבון פרטי?
תיכנסי להגדרות באינסטגרם ותפעילי את המתג private account