3 תשובות
מקעקעים עושים לפעמים יש חנויות תכשיטים שעושות יש לפעמים בקניון
כל חנות קעקועים בערך
ברמלה אני יודעת יש אחד שקוראים לו גבי נראה לי...
לא זוכרת אבל יש
כן.
גבריאל גבי אלבז תחפשי בפייסבוק