7 תשובות
כן
כולה קול אחד
מילא
לא ישפיע גם ככה
כן בשביל קול אחד מסכן מה אכפת לי
כן
קול אחד לא ישפיע
אבל מיליון שקל כדי שהם יבחרו לא הייתי מסכים
כן ברור מה אכפת לי בתמורה לכמות כזאת של כסף הייתי מצביע גם להיטלר
כן ברור
MCR