2 תשובות
פרופסור פירושו תואר רביעי.
שירה
פרופסור זה לא תואר נלמד אלא תואר של כבוד שמקבלים מהחברים האחרים למחלקה\פקולטה.
תנאי קבלת הפרופסורה משתנה מאוניברסיטה לאוניברסיטה אך באופן כללי תלויה במספר פרמטרים של יעדים אקדמאיים כגון: מחקר פורץ דרך, מספר מאמרים מדעיים ועוד...
חשיבות רבה גם לפוליטיקה הפנימית באוניברסיטה..

בארה"ב נהוג לכנות כל מרצה באוני' כפרופ' ללא קשר לרמה האקדמית מחקרית שלו.

על מנת לקבל תואר פרופסורה בארץ יש כמובן להיות בעל תואר דוקטור, לפרסם שורת מאמרים אקדמאיים ע"פ הנדרש בתקנון האוניברסיטה.
אירמה מומחית סטיפס