5 תשובות
כליה? כבד? לבלב?
איבר פנימי או חיצוני?
עצמות אגן? חח