תשובה אחת
כן, הוא מתנהג בצורה לא יפה כלפייך וזה ממש לא התנהגות מכבדת שלו, תסתפקי בשלום באירועים משפחתיים אבל לא יותר מזה