5 תשובות
קטנות מדי
עיניים קטנות מידיי
תאנונימי
עיניים קטנות מידיי זה לא יפה
לבנות יותר יפה גדולות מידי, ולבנים קטנות מידי