11 תשובות
לא אני ואני גאה בכך.
אני לא
פעם כן
כבר לא
אני
אני. מה יש להתגאות בחילול שבת? צריך להתבייש בזה!
מה יש להתגאות בשמירת שבת? זאת הנצחת הבורות.
מי ששומר את השבת - מעיד על מעשה בראשית (שהקב"ה ברא את העולם בששת ימי המעשה) ומי שמחלל אותה - כופר בזה. עדות על מעשה בראשית - זה בורות? צריך להתבייש בזה. שבת - זה מן הדברים החשובים ביהדות - ומי שמחלל אותה בפרהסיה - דינו כגוי.