5 תשובות
חצי מראשי הממשלה של ישראל שינו שם משפחה וכן מותר
כן אפשר לשנות לאיזה שם שרוצים
כן מותר לשנות לכל שם משפחה שהוא
line:445